torsdag 29 mars 2012

Barnfilmen som uppfostringsverktyg

Nu finns min artikel "Barnfilmen föddes ur fostringsiver" i fulltext här på Barnkulturbloggen. Se "Extramaterial" längst ner till höger. Artikeln diskuterar hur barnfilmen använts som verktyg i fostrans tjänst och till vad barnfilmen har fostrat vid olika tidpunkter. Såsom:

1940-tal: Goda samhällsmedborgare
1970-tal: Självständiga människor

Och på 2000-talet kan man skönja en tendens att i lika hög grad fostra de vuxna som barnen via filmen. Ett tecken på att ungarna i dag lever i det som psykologen Dion Sommer betecknat som förhandlingsbarndom. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar