torsdag 5 maj 2011

Barnkulturbloggens verksamhetsplan

På barnkulturbloggen kommer jag att rapportera, kommentera och ibland analysera det som händer inom barnkulturområdet just nu. Det finns ett enormt glapp mellan det som sker (massor!) och det som behandlas i medierna (ytterst lite!), såväl gamla som nya.

Bäst täcks dock barnböckerna in, både av bloggar och tidningssidor – därför kommer jag att ägna mig mindre åt litteraturen och mer åt film, tv, teater, dans, konst, musik, museer … Och barnkulturen består förstås inte bara av den här typen av vuxenskapad, estetisk, kultur – det vore nästan konstigt att inte ägna sig även åt leksaker, spel, lekar, kläder och allt annat som i dag är mer eller mindre integrerat i det traditionella barnkulturbegreppet. Så det blir sånt också.

Min ambition är att på bloggen samla en mängd olika texter och perspektiv på en mängd olika företeelser som på gott och ont omger och påverkar våra ungar dagligen. Men jag kommer naturligtvis inte hinna med allt! Jag kommer att missa massor! Därför tar jag tacksamt emot idéer, tips och uppslag.

För en barnkultur i tiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar