torsdag 24 maj 2012

Kulturrådet satsar på barnkultur

Vi barnkulturivrare ska vara glada åt att Karin Helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning sitter i styrelsen för Kulturrådet. I ett färskt pressmeddelande betonar hon att: 

– Det är med glädje vi ser hur Skapande skola bidrar till att bygga upp hållbara strukturer för kultur i skolan. Ett av Kulturrådets viktigaste uppdrag är att förbättra barns och ungas möjlighet att möta och utöva kultur. 

– Det finns mycket kvar att göra för att främja barns och ungas rätt till kultur och konstnärliga upplevelser. Men vi gläds åt de goda resultat som hittills uppnåtts.

– Vi vill betona vikten av att även de yngsta barnen, före skolåldern, får möjlighet att utveckla en känsla för alla sina språk inklusive de estetiska språken. Det är en grupp som lätt glöms bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar