tisdag 6 september 2011

Barn pålitliga vittnen

I Ekot i morse kunde vi höra att en ny avhandling av vittnespsykolog Gunilla Fredin visar att barn inte alls är så opålitliga vittnen vid rättegångar som tidigare hävdats. Det hänger på hur man ställer frågorna och att barnen ska beskriva med egna ord i så hög utsträckning som möjligt. Vid direkta frågor tenderar de att försöka svara vad som förväntas snarare än så sant som möjligt. Allra mest tillförlitliga är vittnen i 7-8-årsåldern (mer tillförlitliga, alltså, än äldre barn och vuxna!).

Det är viktiga forskningsresultat som får en att fundera på varför dylika undersökningar inte gjorts tidigare. Men resultaten är inte särskilt överraskande, egentligen, med tanke på att barns minnesförmåga är makalös. En femåring kan ju ofta återge innehållet i en hel film, bok eller teaterpjäs – men sällan när man efterfrågar det utan i lugn och ro vid middagsbordet eller på tunnelbanan när man har tid att mötas. Som så ofta handlar det om barnperspektiv i betydelsen psykologisk kunskap kombinerad med empati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar