Kloka citat


"Barnfilm har under hela filmhistorien präglats av tillgjordhet. Och televisionens intåg gjorde inte saken bättre. Tårtan blev ett exempel på 70-talets alternativa tänkande. Några år senare kom Staffan Westerberg och hans Vilse i pannkakan. Sedan återgick barnkulturen i stort sett till tillgjordhetens värld igen."
 (Carl Johan De Geer)

"Det är ju inte så att man ska hålla på med 'mina barn' och 'dina barn' i ett slags individualkapitalistiskt betraktelsesätt. Utan det är frågan om våra gemensamma barn, alla barn, varenda tjatting, så att säga, och därför ska barnen sättas i förgrunden."
Olof Palme om vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället, tal från runt 1977

"Childhood in our culture has come to be largely a coordinate set of have nots: The child is that which does not have.” 
James R. Kincaid, Curiouser (2004)

"Children are undoubtely the most photographed and the least listened to members of society."
Roger A Hart, Children's Participation (1997)

"I familjen brukar det ofta vara orättvisa men den orättvisan är inte lika farlig som den orättvisan ute i världen."
Femteklassare i Barns tankar om livet (red Sven Hartman)

 "I made this movie with the intent that five-year-old children would be able to understand it, even if 50-year-olds can't."
Regissören Hayao Miyazaki om Ponyo på klippan vid havet

 "Här har jag jobbat som författare för att göra en fungerande barnbok och så förstör föräldrarna det för att de inte litar till barnet." 
Anna-Clara Tidholm, apropå en studie om högläsning

"Jag har sett fattiga personer i Sverige. De har en hatt framför sig. Han såg lite ledsen ut. Han hade inga snygga byxor." 
Ur "Barns tankar om fattigdom i Sverige" utgiven av Stockholms stadsmission

"Jag har ännu aldrig träffat ett barn, som föredragit söndagsskolan framför Charlie Chaplin. Jag tror, att om Kristus kom till jorden, skulle han föra söndagsskolebarnen till närmaste biograf." 
A S Neill, 1931

"Som regissör är jag alltid inne på ett vidgat begrepp av ordet förståelse. Mäter vi ord och testar vad barn kan återge av en pjäs eller en film kan alla kritiker få rätt. Men den sinnliga erfarenheten av ordet, gesten och känslan bildar en helhet."
Suzanne Osten
"Det finns inga kända motsättningar mellan djupa och breda kunskaper och sådant som medbestämmande, individualitet, empati och nyfikenhet, tvärtom – sådant främjar inlärningen. I stället framställs det som att allt som gör skolan lustfylld och verkligt utvecklande skulle vara flummigt. Det är en djupt okunnig (för att inte säga just flummig) och starkt barnfientlig inställning."
Eva Lotta Hultén, ur "Slavbarn", Ord & bild 2011:1-2

"Vuxna vill egentligen inte veta att barn är jämbördiga människor, de vill att barnen ska vara känsliga husdjur. Det annorlunda är alltid läskigast när det är nästan-likt. Barn är som vi men ändå inte. Det upplevs som spooky."
Aase Berg, ur "Lägg det helvetiskt omöjliga livspusslet och du får bilden av ett barn", Ord & bild 2011:1-2 

"[V]i behöver tala mer om hur vi ska kunna se barn som en gemensam resurs. Inte som individuella tillväxtmotorer, inte som mer eller mindre lyckade investeringsobjekt eller som den enskilde förälderns mesta livsprojekt. Kanske inte heller som varelser som till varje pris ska skyddas från världen."
Ann Ighe, ur "Barnlösa samhällen och kollektiv dödsångest", Ord & bild 2011:1-2

"Vi vill att barnen skall bli bättre än vi själva är, vi drömmer om en framtidsmänniska som skall vara perfekt./Vi måste vaksamt gripa tag i våra lögner, avslöja den själviskhet som döljs under de tomma fraserna. Demonstrativ självuppoffring är i själva verket en vanlig form av bedrägeri."
Janusz Korczak, läkare

"Det finns så mycket man enligt gängse synsätt måste 'skydda' barn för. Det finns så mycket 'barn inte bergiper'. Det finns sådan massvis goja som just barn 'älskar'. Barn är känsliga. Barn är gudar. Barn är idioter. Barn kan inte välja och vraka. Barn vet inte vad de vill. Är det något barn vet så är det vad de vill och det är ofta rakt åt helvete. Barn ska undanhållas. Barn ska underhållas. Barn ska hållas hårt. Barn ska, bör, måste, tycker …"
Siv Widerberg, författare

"Jag har som vuxen gjort motstånd mot åsikten att barn inte 'förstår' eller 'tål' sanning. Alla barn lever i dag i ett slags kaostillstånd – orienteringen om livsmöjligheterna pågår och sanningen är konstens bidrag."
Suzanne Osten, regissör

"Eftersom de flesta barn lever på vuxenvärldens villkor och inte förskonas från brutala konfrontationer med vuxna som bråkar, reagerar inkonsekvent, undviker att ge ärliga och uttömmande svar, anser vi det som vår skyldighet att behandla sådana ämnen också för ganska små barn. Säkerhet och trygghet får man först när man förstår, vet och inser. Därför tycker vi det är viktigt att förklara också komplicerade och för många vuxna känsliga sammanhang."
Ingrid Edström, chef TV2:s barnredaktion 1969-79

"[J]ag tror på barnen. Det låter patetiskt, men människan är aldrig så kapabel som i barndomen. Se vad en ettåring hunnit lära sig. Se hur en förskolepublik kan sitta helt koncentrerad, hur de reagerar direkt och snabbt, hur de 'förstår' på ett symboliskt och intuitivt sätt. Det är barnen vi måste satsa på. Det är med hänsyn till dem som de politiska besluten ska tas. Och det är dem vi ska erbjuda konstnärligt starka alternativ till den kommersiella kulturen."
Lena Fridell, universitetslärare och dramaturg

"Måste det vara sockerkaka för att tryggheten ska få sitt? Måste världen som skildras för barnen vara tillrättalagd och sockrad och kemiskt ren från salt och nyspulver? Naturligtvis inte. Den bör inte alls vara det. Tryggheten skapas inte av idyllen."
Margareta Strömstedt, författare och journalist

"Ett barnnära förhållningssätt har ingenting med sentimentalitet att göra. Sentimentaliteten rymmer ofta en 'stackrande' inställning och en smula förakt för svaghet. Låt oss komma ihåg att det också hos barn finns motbjudande och skrämmande sidor som överallt annars i vår tillvaro. Att tillåta sig själv att se också de mörkare sidorna hos barnen är ett sätt att visa dem respekt. När man ger sig i kast med att försöka lära känna barns tankevärld bör man därför vara öppen för såväl barns tillkortakommanden som deras speciella kompetenser och personliga uttryck. Man bör tillåta sig att se både det ljusa och det mörka, det lustfyllda och det obehagliga. Först då erkänner vi barnen fullt ut som människor."
Sven Hartman, professor i pedagogik

"All pedagogisk konst är dålig konst och all god konst är pedagogisk"
Lennart Hellsing, författare