fredag 26 augusti 2011

I dagens SvD kan vi i en debattartikel läsa att en dryg tredjedel av skolbarnen i Sverige saknar ett bemannat skolbibliotek och att många av de befintliga skolbiblioteken endast är bemannade 10 timmar per vecka. På kommunala skolor är tillgången till skolbibliotek (föga förvånande) bättre.

Jag kan inte sluta förundras över den här typen av fakta. Läsförmågan sjunker bland barn och vuxna och utan att kunna läsa ordentligt kan du inte delta i samhället, vara med och påverka och förändra, fullt ut. Det talas ofta om sjunkande valdeltagande och minskat politiskt intresse bland unga: finns inte en solklar koppling här? Sämre tillgång till bibliotek i skolan – sjunkande läsförmåga – minskad delaktighet.

I det långa perspektivet är nog skolbiblioteket och dess bibliotekarier värda de tusenlappar de kostar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar